Trường THPT Thị xã Quảng Trị được nhà nước tặng huân chương lao động hạng ba năm 1999, hạng nhì năm 2005 và hạng nhất năm 2010

hỗ trợ tìm kiếm

Google

lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Admin)
 • (Nguyễn Đình Huy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  ANH_TRUONG.jpg P10400901.jpg LICHTUAN.gif 00.jpg Item_521.swf 1507111119001.jpg P260211_2040.jpg Thanh_co1.jpg AY_THON_VI_DA_HOANG_THANH_TAM.flv Clip_183CAO_BA_QUAT.flv Tinh_yeu_va_thu_han_Ro_me_o_va_Giu_li_et.flv Gap_nhau_cuoi_nam_2009.flv Ngll12_thanh_nien_voi_tinh_yeu_va_tinh_ban_p2_1410.flv Ngll12_thanh_nien_voi_tinh_yeu_va_tinh_ban_p1_1410.flv 83MOI_ONHAC.swf Hanh_trinh_theo_chan_Bac_Tap_3.flv Giao_vien_so_tet.mp3 Banner_nam_moi_2011.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đi dọc việt nam

  LIÊN KẾT WEB

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11

  NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA MỘT MÁI TRƯỜNG

  Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi thử lần 2 môn Tiếng Anh năm 2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tổ Ngoại Ngữ
  Người gửi: Nguyễn Đình Huy Qt (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:31' 23-06-2015
  Dung lượng: 93.0 KB
  Số lượt tải: 80
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GD- ĐT QUẢNG TRỊ
  
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA LẦN 2
  
  Trường THPT Thị xã Quảng Trị
  
  Môn: Tiếng Anh
  
   Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
  
   Mã đề 123
  
   (Đề thi gồm có 6 trang)

  Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………
  Số báo danh: ……………………………………………………………………

  Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest:
  1-A-doubt B-drought C-double D-cloud
  2-A-subtle B-timber C-plumber D-doubtful

  Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
  3-A-geothermal B-mausoleum C-entertainment D-explanatory
  4-A-accelerate B-ancestor C-relevant D-circumstance
  5-A-campaign B-mischievous C-magnificent D-contribute

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) SIMILAR in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  6-He was asked to account for his presence at the scene of crime.
  A-complain B-explain C-exchange D-arrange
  7-The tiny irrigation channels were everywhere and along some of them the water was running.
  A-supplying water B-flushing out with water
  C-cleaning with water D-washing out with water

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
  8-A knee injury forced her to withdraw from the competition.
  A-reduce B-want C-need D-advance
  9-If you are at a loose end this weekend, I’ll show you round the city.
  A-free B-confident C-occupied D-reluctant

  Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  10-We went by sea, but I’d rather…………….by air.
  A-have gone B-went C-go D-had gone
  11-A bull charged forwards the car, ............................ I drove away quickly.
  A-when B-where C-at the point D-at which point
  12-………………daily promotes physical as well as emotional well-being in people of all ages.
  A-Having exercised B-Those who exercise C-Exercising D-For exercising
  13-Our last hopes would .............all probability evaporate
  A-on B-in C-of D-for
  14-We wish that you……………..such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the party.
  A-wouldn’t have B-hadn’t C-didn’t have D-hadn’t had
  15-Beyond the mountains…………..where you will live.
  A-the town lies B-which the town lies C-lies the town D-does the town lie
  16-.............are hot is a common misconception.
  A-All deserts B-All deserts which C-Of all deserts D-That all deserts
  17-Many people choose to attend graduate school as a temporary……………to seek employment when their local job markets are in decline.
  A-difference B-alternative C-equivalent D-distinction
  18-Stop wasting your time. It is time you…………….some real work
  A-got off with B-got on for C-got up to D-got down to
  19-Ingrid………………the information she wanted in her reference books.
  A-looked up B-took out C-took up D-looked after
  20-She insisted that the reporter _____ her as his source of information.
  A-not mention B-doesn’t mention C-hadn’t mention D-didn’t mention
  21-“Have you decided on a present yet?” – “Almost. I need to choose one of _____.”
  A-new two exciting spy novels B-two spy exciting new novels
  C-two exciting new spy novels D-exciting new two spy novels
  22-_____ the Coast Guard, not a single life was lost in the ferry accident.
  A-Regardless of
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỪ CÁC BÁO

  TRÒ CHUYỆN

  ZicZac Room